Foto: Linda Randgard

Andaktsrum och gudstjänster

Rummet är till för en stunds vila, stillhet, eftertanke och gudstjänst. Här firas regelbundet gudstjänster och du kan också få förbön.

Andaktsrummet ligger på entré-plan vid målpunkt A. Det är till för alla oavsett livsåskådning och riktningen mot Mecka finns utmärkt. (Qibla)

Du kan lyssna på musik och skriva tankar eller böner i boken som finns här.

I Andaktsrummet firas nattvardsgudstjänst varje helgfri måndag 15.00. ”Musik för själen” sänds hela dygnet på sjukhusets internradio kanal 6.

Kontakta sjukhuskyrkan om du önskar enskild nattvard, andakt och förbön. 

 

Kontakta Sjukhuskyrkan

I Sjukhuskyrkans arbetslag finns, förutom utbildning i sjukhussjälavård, också kompetens bland annat inom: att möta människor i kris och katastrof, sorg, mångkulturella möten, suicidprevention och avlastningssamtal.