Andaktsrum/gudstjänster

Rummet är till för en stunds vila, stillhet, eftertanke och gudstjänst.

Andaktsrummet ligger på entré-plan vid målpunkt A. Det är till för alla oavsett livsåskådning och riktningen mot Mecka finns utmärkt. (Qibla)

Du kan lyssna på musik och skriva tankar eller böner i boken som finns här.

I Andaktsrummet firas nattvardsgudstjänst varje helgfri måndag 16.00. ”Musik för själen” sänds hela dygnet på sjukhusets internradio kanal 6.

Vid önskemål om enskild nattvard, andakt och förbön – kontakta Sjukhuskyrkan.