Vigsel

Vigsel - att mena allvar

Bröllop är fest. Ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan även för släkt och vänner.

Att vigas eller ingå äktenskap är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och ett liv tillsammans. I alla tider och alla kulturer har det funnits fastställda former och lagar för detta. I vårt land kallas det vigsel.

Vigseln kan vara kyrklig eller borgerlig. I den kyrkliga vigseln tar paret emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. "Inför Gud och denna församling" ger de blivande makarna varandra sina löften att  "älska varandra tills döden skiljer dem åt".

Enkel högtid
För den som vill ha en enkel högtid, kan vigseln också ske med bara paret, prästen och två vittnen närvarande.

Samråd med präst och musiker
Vigselgudstjänsten i Svenska kyrkan innehåller bibelläsning, bön, ringväxling, parets ja, löften till varandra och välsignelsen. I samråd med musiker och präst kan paret komma överens om musik, sång och övrig utformning av vigseln.

Kontakta pastorsexpeditionen 0155-26 00 17 eller tystbergabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se vid bokning av vigsel i någon av våra kyrkor; Tystberga, Bälinge, Lästringe, Sättersta eller Bogsta.

Välkommen till vigsel!