Tystberga kyrka

Församlingens huvudkyrka

När man närmar sig Tystberga kyrka kan man tro att det är en katedral som ligger uppe på höjden men inser snart att kyrkorummet är litet i förhållande till det överdimensionerade tornet.

Det är ett vackert och rent kyrkorum. Bakom altaret finns en glasmålning med Jesus på Golgata med Maria och Johannes vid korsets fot.
Enligt beslut från Brandmyndigheten får högst 120 personer vistas i kyrkan samtidigt.

Nyfiken på mer? Läs vår kyrkobeskrivning av Tystberga kyrka. Kan hämtas i kyrkan.

 Minneslunden på Tystberga kyrkogård är unik och utformad att vara av naturlig karaktär, med bilden av ängsmark och underhålles därför endast två gånger om året, just för att behålla den naturliga känslan. Minneslunden i Tystberga bör därför ej jämföras med minneslundar utformade som parkanläggningar.

På våren, när alla vårblommor slår ut, är minneslunden en mycket vacker plats att besöka.

Foto: Carina