Sättersta kyrka

År 1704 lät man göra pallar i koret "för små piltar att sitta på, att klockaren må hava inseende på dem."

Sättersta kyrka är en pärla som ger en känsla av historiens gång och gudstjänstdeltagaren får lätt en känsla för att det gått 1000 år sedan kyrkan byggdes.

För Sätterstaprästen var läget en hård belastning genom att han var nödtvungen att härbärgera resande och deras hästar. Enligt Kungl. Maj:ts förordning skulle en bom utanför kyrkorna spärra vägen, så länge gudstjänsten pågick och nyckeln till bommen skulle då förvaras i sakristian. På så sätt hindrades de resande att begå sabbatsbrott genom att färdas under gudstjänsttid.
Människors böner och lovsång finns kvar.

Sättersta kyrka ligger intill den urgamla vägen mellan Nyköping och Stockholm.
I kyrkan får högst 100 personer vistas samtidigt, enligt Brandmyndigheten.

Mer finns att läsa i Sättersta kyrkas kyrkobeskrivning som finns i kyrkan.Foto: Carina