Minneslundar

Församlingen har tre minneslundar

På Tystberga, Bälinge och Lästringe kyrkogårdar finns församlingens minneslundar.
Tystberga minneslund är en naturlig kulle bakom kyrkan. Här finns en liten vattendamm att placera blommor vid.
Bälinge minneslund är placerad i vänstra hörnet av kyrkogården från kyrkgrinden sett. Platsen har också vattendamm att placera blommor vid.
Lästringe minneslund är den nyaste av de tre och är placerad i en gammal gravplats med järnstaket runt. Ingen vattendamm.