Meddelande till våra gravrättsinnehavare

I och med att det hänt flera olyckor i Sverige där gravstenar fallit och gjort människor illa, så pågår nu provtryckning av gravstenarna på kyrkogårdarna. Det betyder att de gravstenar som inte uppfyller kraven på säkerhet kommer att läggas ner på marken i väntan på åtgärd av gravrättsinnehavaren. Församlingen kommer att meddela gravrättsinnehavaren.
De nedlagda gravstenar där det inte finns någon gravrättsinnehavare, kommer att tas bort av församlingen.