Lästringe kyrka

Lästringe kyrka, byggd under sent 1100-tal, ligger i brytpunkten mellan landsbygd och det nya samhället.

Lästringe kyrka, byggd under sent 1100-tal, ligger i brytpunkten mellan landsbygd och det nya samhället. Kyrktuppen blickar ut över
E 4:ans allt snabbare takt och över Gärdesta med böljande åkermark.

Här speglas våra livsvillkor:
Det ständiga pendlandet till arbetsplatser långt bort och det nya jordbrukets maskinpark.

Socknen kallades 1368 "Lestrunge". Namnet är ett folknamn som betyder "Folket som bor vid sjön Lästern". denna sjö ligger emellertid i grannsocknen Sättersta, varför slutsatsen blir att de båda socknarna ursprungligen utgjort en enda, vilken delats under tidig medeltid, och att sjön därvid hamnat i "fel" socken.

Klockstapeln med sin sirligt svängda huv tillkom sannolikt omrking år 1700.

Högst 90 personer får vistas i kyrka samtidigt, enligt Brandmyndigheten.

Läs mer i vår kyrkobeskrivning som finns i kyrkan.