Gravskötsel och priser

Priser för gravskötsel inom Tystbergabygdens församling.
Priserna gäller fr o m 2012-01-01 tills annat beslutas.

Allmän gravskötsel:
Gräsklippning, trimning, samt borttagning av eventuella vaser och ljus.
Denna skötsel kostar 200 kronor per år och är en årlig avgift för de gravplatser som inte beställt någon annan typ av skötsel av församlingen.

För dig som vill teckna gravskötselavtal för 1 eller 5 år, finns följande alternativ:

Grundskötsel 400 kronor per år 
Innehåller, utöver den allmänna gravskötseln ovan, rensning av rabatt  och vattning. Grundskötseln måste inkluderas om man väljer plantering av något slag.      

Vårplantering, penséer 8/16 st: 150/300 kronor per år
Sommarplantering, Isbegonia 8/16 st: 150/300 kronor per år
Höstplantering, ljung 2/4 st: 75/150 kronor per år NY!
Vinterdekoration, 150 kronor per år

Självvattnande planteringslåda, kontakta vaktmästaren för modell och prisuppgift.

Övrig service som församlingen kan erbjuda:
Riktning av gravvård
Tvätt av gravvård
Borttagning av gravvård
Igensåning av rabatt
Övriga arbeten

Kontakta vaktmästare för prisuppgift för övrig service
Magnus Åkervall, 0768-61 13 02
Örjan Aksberg, 0768-61 13 01
eller
Carina Landin, pastorsexp, 0155 26 00 17

Välkommen med frågor eller beställning av skötsel.