Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötsel och priser

Priser för gravskötsel inom Tystbergabygdens församling.
Priserna gäller fr o m 2012-01-01 tills annat beslutas.

Allmän gravskötsel:
Gräsklippning, trimning, samt borttagning av eventuella vaser och ljus.
Denna skötsel kostar 200 kronor per år och är en årlig avgift för de gravplatser som inte beställt någon annan typ av skötsel av församlingen.

För dig som vill teckna gravskötselavtal för 1 eller 5 år, finns följande alternativ:

Grundskötsel 400 kronor per år 
Innehåller, utöver den allmänna gravskötseln ovan, rensning av rabatt  och vattning. Grundskötseln måste inkluderas om man väljer plantering av något slag.      

Vårplantering, 150 kronor per år
Sommarplantering, 150 kronor per år
Vinterdekoration, 150 kronor per år

Självbevattnande planteringslåda, inkl montering, 800 kronor styck

Övrig service som församlingen kan erbjuda:
Riktning av gravvård
Tvätt av gravvård
Borttagning av gravvård
Igensåning av rabatt
Övriga arbeten

Kontakta vaktmästaren för prisuppgift för övrig service
Magnus Åkervall, 0768-61 13 02
eller
Carina Landin, pastorsexp, 0155 26 00 17

Välkommen med frågor eller beställning av skötsel.