Dop

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi fira tillsammans med er - välkommen till dop!

För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa.
I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud och dopgudstjänsten en glädjens och livets fest.

Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud som också vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.

Kontakta pastorsexpeditionen 0155-26 00 17 eller tystbergabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se  vid bokning av dop i någon av våra kyrkor; Tystberga, Bälinge, Lästringe, Sättersta eller Bogsta. Det går också bra att fira dop i församlingshemmet S:t Botvidsgården om man önskar.

Har du frågor kring själva dopet? Kontakta någon av våra präster

Lennart Halvarsson

Lennart Halvarsson

Tystbergabygdens församling

Kyrkoherde