Begravningsavgiften

Begravningsverksamheten finansieras via begravningsavgiften. Begravningsverksamheten omfattar många olika delar. Huvudmannen för begravningsverksamheten ska anordna och hålla med tillräckligt antal gravplatser. Särskilda gravplatser ska erbjudas dem som inte tillhör något kristet samfund. I begravningsverksamheten ingår också att ta emot stoft för förvaring och visning, att sköta kremering och gravsättning samt tillhandahålla en värdig lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni.

Vidare ingår att hålla personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten samt att anlägga, sköta och vårda begravningsplatsernas allmänna delar.

Att sköta enskilda gravplatser som har gravrättsinnehavare ingår inte i begravningsavgiften. Däremot ingår att ha viss tillsyn över dessa gravplatser.