Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I Kyrkan gör vi det med en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.
Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.
Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstunden är ett tillfälle att minnas tillsammans
Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller någon annan lokal nära.
Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

 

 

 

Angående begravning i församlingen

Fredagar kl 11.00 är församlingens begravningsdag/tid.
Alla församlingens kyrkor är öppna för begravning. 
Borgerlig begravning kan ske i bisättningsrummet vid Tystberga kyrka om så önskas. 
Församlingen har tre minneslundar belägna på Tystberga, Bälinge och Lästringe kyrkogårdar.
Tillgängliga gravskick är kista, urna eller aska som grävs ned. 

 

Minnesstund
Församlingen kan erbjuda lokaler för minnesstund
Bälinge församlingshem, max 60 personer
S:t Botvidsgården, max 100 personer

Bårtäcket

I Tystbergabygdens församling finns ett bårtäcke som kan användas vid begravning. 
Bårtäcket ersätter blomdekoration på kistan. Bokning sker i samband med bokning av begravning. 
Bälinge sysystrar har skapat det vackra täcket som numera kan användas vid begravning i alla kyrkor inom Tystbergabygdens församling.

Bild

Lennart Halvarsson

Lennart Halvarsson

Tystbergabygdens församling

Kyrkoherde