Bälinge kyrka

Kyrkan med anor från 1100-talet, anses vara en av de mest intressanta i Södermanland. Kanske också den vackraste?

 Ungefär mitt emellan Nyköping och Trosa fanns i äldre tid en lång fjärd, Sundhällafjärden. Numera är den till största delen igengrundad till ängar och sankmark, men ännu under den första kristna tiden var den segelbar långt in i landet till den bygd där Bälinge socken bildades.

Den nuvarande sockenkyrkan med sin pittoreska, oregelbundna form innehåller av allt att döma i sitt mittparti delar av en romansk kyrkobyggnad, sannolikt tillkommen vid 1100-talets slut eller omrking 1200.
Kyrkans byggnadshistoria är i mångt och mycket knuten till den mäktiga släkten Gyllenstierna - under 1600-talet herrar till traktens största herresäten - Nynäs och Björksund. I Bälinge kyrka kom den beryktade "Pintorpafrun" Beata von Yxkull att få sin sista viloplats tillsammans med maken riksrådet Erik Gyllenstierna.

Bälinge kyrka är historiskt sett en spännande kyrka! Läs mer i vår kyrkobeskrivning som finns i kyrkan.
I kyrkan får högst 180 personer vistas samtidigt, enligt Brandmyndigheten.

Foto: Kjell Lindberg/Carina Landin