Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bälinge kyrka

Kyrkan med anor från 1100-talet, anses vara en av de mest intressanta i Södermanland. Kanske också den vackraste?

 Ungefär mitt emellan Nyköping och Trosa fanns i äldre tid en lång fjärd, Sundhällafjärden. Numera är den till största delen igengrundad till ängar och sankmark, men ännu under den första kristna tiden var den segelbar långt in i landet till den bygd där Bälinge socken bildades.

Den nuvarande sockenkyrkan med sin pittoreska, oregelbundna form innehåller av allt att döma i sitt mittparti delar av en romansk kyrkobyggnad, sannolikt tillkommen vid 1100-talets slut eller omrking 1200.
Kyrkans byggnadshistoria är i mångt och mycket knuten till den mäktiga släkten Gyllenstierna - under 1600-talet herrar till traktens största herresäten - Nynäs och Björksund. I Bälinge kyrka kom den beryktade "Pintorpafrun" Beata von Yxkull att få sin sista viloplats tillsammans med maken riksrådet Erik Gyllenstierna.

Bälinge kyrka är historiskt sett en spännande kyrka! Läs mer i vår kyrkobeskrivning som finns i kyrkan.
I kyrkan får högst 180 personer vistas samtidigt, enligt Brandmyndigheten.

Bild: Kjell Lindberg/Carina Landin