Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppen scen för världens skull!

Söndag 1 mars kl 18 i Vintrosa kyrka

Oavsett vem du är, kom till kyrkan och dela med dig på Öppen scen för världens skull! Sjung en sång, spela ett instrument, läs en dikt, berätta något, etc. 

Läs mer i församlingsbladet.