Ny information gällande Coronaviruset

Uppdaterat 2020-11-22

Ny information gällande Coronaviruset 

Den 16 och 20 november meddelade regeringen och folkhälsomyndigheten att nya riktlinjer kommer att införas från tisdagen den 24 november.

För allmänna sammankomster, dit alla former av gudstjänster räknas, gäller ett maxantal om 8 personer närvarande inklusive personal.

Detta innebär att vi inte längre kan fira gemensam Högmässa på söndagarna. 
Alla gudstjänster i kyrkorna under advent är därmed inställda.
Med stor säkerhet kommer restriktionera att förlängas över jul.

Gränsen om 8 personer inklusive personal gäller även dop och vigsel.
Vid begravningar får högst 20 personer samlas.

Denna förändring är omfattnade och det är med sorg vi måste ta detta beslut.
Samtidigt vill Tysslinge församling bidra till att denna pandemi kan få ett slut.

Vi kommer i än större utsträckning att finnas närvarnade på våra socialia medier via Instagram och Facebook, och via vår hemsida.

Vinstrosa den 22 november. Johan Bremer, kyrkoherde