GDPR

Nyhet Publicerad Ändrad

Den nya dataskyddsförordningen

VAD ÄR GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

HUR HANTERAR VI PERSONUPPGIFTER I TYSSLINGE FÖRSAMLING?

Ibland behöver vi samla in personuppgifter om dig eller den du är vårdnadshavare för. Vi gör det för att ni bland annat ska kunna få del av utskick och delta i vissa aktiviteter.

Vi sparar inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt. När uppgifterna inte längre fyller sitt syfte raderas de från våra register.

Du kan när som helst begära att få information om vilka personuppgifter vi har som rör dig och den du är vårdnadshavare för.

Bilder på personer publiceras endast om de personer som går att identifiera på bilderna har givit sitt samtycke. Ett samtycke kan när som helst upphävas genom att kontakta oss.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi i Tysslinge församling hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår expedition på telefon 019-208050 eller skicka ett mejl till tysslinge.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingens dataskyddsombud är Robert Ottonius robert.ottonius@svenskakyrkan.se

Läs mer om GDPR i Svenska kyrkan här