Foto: Madelen Zander /Ikon

Cyberangreppet

Nyhet Publicerad

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.


Svenska kyrkan har hittills inga uppgifter om att angreppet syftade till att komma över personuppgifter eller att några personuppgifter missbrukats. Angriparen har inte tagit sig in i Svenska kyrkans medlemsregister, men kan ha haft tillgång till en begränsad mängd information från andra it-system och arbetsdatorer.  

Här nedan finns en länk du kan klicka på för att få mer information. 

Personuppgiftsincident

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att vända dig till din församling. För allmänna frågor kan du vända dig till Svenska kyrkan via e-post: ciso@svenskakyrkan.se alternativt skicka brev till Rättsavdelningen, Trossamfundet Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala. Du kan även läsa vanliga frågor och svar på Svenska kyrkans webplats.