Andaktsvandring

i Tysslinge och Vintrosa kyrka

Andaktsvandring finns tillgänglig fr.o.m Palmsöndagen, under stilla veckan och över påskdagarna. Passar alla åldrar.
Följ påskens händelser genom 6 numrerade stationer runt om i kyrkorna.
Vi varje station finns ett ägg att öppna och se vad som finns däri som har med berättelsen att göra.
Läs en kort text, reflektera över frågor som står skrivna, eller över något annat du tänker på. Läs bönen eller be fritt.