Information från valnämnden

Tysslinge församling

KYRKOVALET 2021-09-19
År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år. I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

FÖRTIDSRÖSTNING/ RÖSTMOTTAGNING OCH KYRKOVALET

SKER I TYSSLINGE FÖRSAMLINGSHEM

Förtidsröstningen/röstmottaningen är öppen 6 september – 18 september

följande tider: Måndag 17.00-20.00  Tisdag – lördag 10.00 -12.00.

 

VALDAGEN söndagen den 19 september är vallokalen (stora salen) öppen 11.00-14.00 samt 17.00-20.00.

Röstmottagningen (ej församlingsbor) sker i lilla rummet 11.00-14.00 och 17.00-20.00

 

Du som är medlem i Svenska Kyrkan och har fyllt 16 år får rösta i kyrkovalet
om du vill. Du kan rösta från den 6 september fram till valdagen söndagen 19 september 2021. Din röst är viktig!                                  

 

Du kommer få ett röstkort med posten senast 1 september.
Du kan förtidsrösta 6 september till och med valdagen 19 september.

Ta med ditt röstkort och id-handling.

 

Brevröstningspaket kan hämtas i alla våra kyrkor, S:t Josefs församlingsgård och i Kyrkans Hus.                

                                                                                           Valnämnden