Rönnbär som hänger i klasar. Hösten har kommit till kyrkogården.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Askgravplats

Tysslinge kyrkogård och Vintrosa kyrkogård

Vad är en askgravplats?

Askgravplats passar för de som önskar en gravplats utan krav på skötsel och där graven är utmärkt. Askgravplats är mer personlig än Minneslund då anhöriga vet vart den avlidne ligger begravd.

Det som skiljer askgravplats från den traditionella gravplatsen med gravsten är att kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all omvårdnad och skötsel.

På askgravplatsen i Tysslinge och Vintrosa kommer gravstenarna som används vara återvunna gravstenar från våra kyrkogårdar.

Gravsättning i askgravplats

I en askgravplats får två askor gravsättas. 

 

Vid frågor går det bra att kontakta

Kyrkvaktmästare Olle Cedersjö 

olle.cedersjo@svenskakyrkan.se

telefon 019-208053