Foto: Gustaf Hellsing

På svenska

Välkommen till Tyska församlingen och Christinae kyrka!

Tyska Christinae kyrka ligger på Norra Hamngatan 16 i centrala Göteborg. Kyrkan fick sitt namn efter Gustav II Adolfs dotter, drottning Kristina.

På 1600-talet behövde den växande tyska och holländska församlingen i Göteborg i samband med stadens grundande ett ställe för sin religiösa utövning. År 1623 beviljades byggandet av en egen kyrka, och samtidigt bildade tyskar och holländare Göteborgs Tyska församling som sedan dess har varit en del av Svenska kyrkan.

Prästerna som tjänstgör i församlingen rekryteras än idag från Evangelisk-Lutherska kyrkan i Tyskland (EKD) som Svenska kyrkan har ett nära samarbete med.

Församlingens verksamhet sker främst på tyska och omfattar allt från gudstjänstfirande varje sön- och helgdag, barngrupper, konfirmandverksamhet, studiecirklar, pensionärsträff, lunchkonsertverksamhet mm.

Tyska kyrkan är öppen för andakt och besök tisdagar till fredagar kl 12-16, lördagar kl 11-15 och söndagar kl 10-14 året runt.

P.g.a. sitt vackra kyrkorum, sin storlek och sitt läga i innerstaden har Tyska kyrkan blivit en populär konsertkyrka. Önskar du hyra kyrkan för genomförande av en konsert, tyska.forsamling@svenskakyrkan.se för information och bokning.

Alla oavsett kulturell bakgrund eller språk är välkomna att boka Tyska kyrkan för en dop-, vigsel- eller begravningsgudstjänst. Bokningen sker i så fall via Domkyrkopastoratets bokningscentral (031-731 66 00) vardagar kl 9-12 och 12:30-15:30.

Tyska församlingens medlemmar bor utspridda över hela Stor-Göteborg. För att kunna vara medlem i församlingen krävs tyskt medborgarskap eller att man är född i ett tyskspråkigt land eller att man är make / maka eller barn till någon som tillhör församlingen. Man ansöker om medlemskap genom att fylla i en inträdesblankett. Som medlem i Tyska församlingen tillhör man samtidigt Svenska kyrkan.

Välkommen!

4 juni 2021: Göteborg 400 år! "Sök stadens bästa och be för den!" (Jeremia 29:7)

Se jubileumsgudstjänsten eller läs biskopens predikan här.

Får den som inte är tysk komma in?

-Jag får ibland frågan av göteborgare, berättar Christoph Gamer, församlingsherde i Tyska kyrkan. Många svenskar tror att kyrkan bara är för tyskar, men så är det inte. Alla är välkomna in.