Foto: Eva S Andersson

Unsere Orgel

Registerkombinationssystem
Registersvällare
Svällare för manual II och III
Mekanisk traktur med optiska koppel
Slejflådor
II/I, I/II, III/I, III/II, 4’/I, I/P, II/P, III/P
Trumpet 4’ (1927/1970)
Trumpet 8’ (1927/1970)
Basun 16’ (1864/1970)
Contrabasun 32’ (1865)
Nachthorn 2’ (1970)
Octava 4’ (1864)
Violoncell 8’ (2003)
Gedakt 8’ (1864)
Octava 8’ (1864)
Subbas 16’ (1864)
Principal 16’ (1864)
Pedal
Untersatz 32’ (1864)
Tremulant
Oboe 8’ (1927)
Mixtur I-III (1970/2003)
Ters 1 3/5’ (1970/2003)
Piccolo 2’ (1970/2003)
Nasard 2 2/3’ (1970/2003)
Violin 4’ (2003)
Flauto dolce 4’ (1864)
Octava 4’ (1970/2003)
Voix Celeste 8’ (1927)
Salicional 8’ (2003)
Dubbelflöjt 8’ (1864)
Violinprincipal 8’ (2003)
Manual III
Gedakt 16’ (1864)
Tremulant
Corno 8’ (2003)
Fagott 16’ (1970)
Mixtur III (1864/2003)
Qvinta 1 1/3’ (1970)
Waltflöjt 2’ (1970)
Rörflöjt 4’ (1864)
Gemshorn 4’ (1970/2003)
Octava 4’ (1864)
Fugara 8’ (1864)
Gedakt 8’ (1864)
Flagflöjt 8’ (1864)
Manual II
Principal 8’ (1864)
Trumpet 8’ (2003)
Tuba 16’ (1970)
Mixtur V (1970/2003)
Cornett V (1864/1970)
Octava 2’ (1864/2003)
Qvinta 3’ (1864/2003)
Octava 4’ (1864/2003)
Viola da Gamba 8’ (1864)
Flöjt Harmonik 8’ (1927)
Flauto Major 8’ (1864)
Principal 8’ (1864)
Borduna 16’ (1864)
Manual I
Principal 16’ (1864)
Tostared, 2003
Magnusson, 1927 och 1970
Marcussen & Son, 1864 och 1865
Orgelbyggare:
Christinae kyrkas orgel, Göteborg
 

Beschreibung der Orgel von unserem Organisten Magnus Kjellson