Foto: Gunnel Pålsson

Stjärnans förskola & fritidshem

den lilla verksamheten med STORT hjärta! Stjärnan har en kristen profil och är öppen för alla.

STJÄRNAN – Den lilla verksamheten med stort hjärta – finns i Kyrkans Hus i Tyringe.

Stjärnans förskola & fritidshem drivs genom Svenska kyrkan i Tyringe pastorat.  Stjärnans förskola har funnits sedan 2004 och fritidshemmet öppnade 2009. Vi finns i bottenplan på kyrkans hus i Tyringe. Verksamheten utgår från lpfö 18 samt barnkonventionen (lag 1/1 20) och har en kristen profil som innebär att vi särskilt lyfter fram värdegrundsarbete utifrån kristen tro, samt kyrkans traditioner.

       Förskolan har plats för 45 barn fördelat under vissa tider på dagen på tre avdelningar. Avdelningarna Fröet och Stänglarna är för de minsta barnen, där de kan gå kvar tills det är dags att börja på Blommorna, då är de ca 4 år. Barnen leker även mycket fritt mellan avdelningarna när vi inte har planerade aktiviteter, så barnen har möjlighet att vara tillsammans både stora och små. Fritids har plats för 28 barn och erbjuder åldersanpassade aktiviteter, kopplat till läroplan för grundskolan, centralt innehåll.

        Stjärnans verksamhet vilar på Svenska kyrkans tro och barnen erbjuds att ta del av det kristna budskapet på olika sätt. Barnen har möjlighet att vara med på bland annat andakt i kyrkan, sångstunder och Måbil (månadens bibelberättelse).  Både barn och föräldrar och alla som vill, inbjuds att vara med på familjegudstjänster i Tyringe kyrka, där barnen medverka på olika sätt.   

VÄLKOMMEN TILL OSS!