Foto: Gunnel Pålsson

Stjärnans förskola

den lilla verksamheten med STORT hjärta! Stjärnan har en kristen profil och är öppen för alla.

STJÄRNAN – Den lilla verksamheten med stort hjärta – finns i Kyrkans Hus i Tyringe.

Stjärnans förskola drivs genom Svenska kyrkan i Tyringe församling. Stjärnans förskola har funnits sedan 2004. Vi finns i bottenplan på kyrkans hus i Tyringe. Verksamheten utgår från lpfö 18 samt barnkonventionen (lag 1/1 20) och har en kristen profil som innebär att vi särskilt lyfter fram värdegrundsarbete utifrån kristen tro, samt kyrkans traditioner.

       Förskolan har plats för 45 barn fördelat under vissa tider på dagen på fyra avdelningar. Avdelningarna Fröet, Stänglarna, Knopparna och Blommorna. Barnen leker även mycket fritt mellan avdelningarna när vi inte har planerade aktiviteter, så barnen har möjlighet att vara tillsammans både stora och små. 

        Stjärnans verksamhet vilar på Svenska kyrkans tro och barnen erbjuds att ta del av det kristna budskapet på olika sätt. Barnen har möjlighet att vara med på bland annat andakt i kyrkan, sångstunder och Måbil (månadens bibelberättelse).  Både barn och föräldrar och alla som vill, inbjuds att vara med på familjegudstjänster i Tyringe kyrka, där barnen medverka på olika sätt.   

VÄLKOMMEN TILL OSS!