Så jobbar vi på förskolan

Så här jobbar vi: 

På Stjärnan strävar vi efter att ha stor andel av behörig personal som arbetar med barnen. För oss är det viktigt att varje barn känner sig sedd och bekräfta för den man är. Vi som personal ska bidra till att skapa trygghet och goda relationer mellan alla barn och pedagoger. 

    Barnen erbjuds varierade dagar och vi arbetar ofta i mindre grupper för att barnen ska ges goda möjligheter till lärande och samtal. Barnens egna idéer och önskemål tas tillvara på dagligen och leken har stort utrymme i Stjärnans verksamhet.  Vi tycker att vardagslärandet är viktigt och försöker ha en miljö som inspirerar barnen. Barnen har stora möjligheter till kreativitet, både genom musik, drama, dans och skapande. Vi vill att barnen ska uppleva att förskolan är trygg, rolig och lärorik. Vi deltar även regelbundet i det kulturella utbudet som kommunen erbjuder. 

     Tillsammans med barnen upptäcker och utforskar vi vår närmiljö som erbjuder både skog, ankdamm, bibliotek, lekplatser och vår egen stora gård på förskolan. Vi försöker vara ute minst en gång om dagen och alla barnen har en skogsdag varje vecka. 

Förskolans öppettider:

kl 6:15 - 17:30 (tiderna anpassas efter barnens behov)