Återinvigning av Finja kyrka 5 oktober, 2014
Foto: Erika Heil-Utbult

Präster