Visselblåsarfunktion för Tyresö församling

En kanal där personal, volontärer och andra kan rapportera om missförhållanden i Tyresö församling.

Visselblåsarlagen trädde i kraft december 2023 för arbetsplatser med fler än 50 anställda. Lagen ger skydd för personer som rapporterar missförhållanden och oegentligheter som är av allmänintresse i ett arbetsrelaterat sammanhang. Exempel på sådana missförhållanden kan vara misstankar om jäv, korruption och stöld. Tyresö församling använder Lanteros visselblåsartjänst för oberoende hantering och anonymitet för visselblåsaren.

Rapporteringstjänsten ska inte användas för att framföra generella missnöjesyttringar.

Rapporteringstjänst för Tyresö församling

Klicka på knappen för att komma till rapporteringstjänsten för Tyresö församling.

Rapporteringstjänst för Tyresö församling (lantero.se)