Församlingens vision

Där människor möts. Med grunden i vår kristna tro och i vårt uppdrag som kyrka ska vi vara en församling som präglas av medmänsklighet, hållbarhet och hopp med utgångspunkt i allas lika värde. Tyresö församling ska vara en trygg och meningsfull plattform för samvaro och gemenskap.

Dit människor vänder sig

Ta del av församlingsinstruktionen