Vision och mål

Vi bygger ett medmänskligt, hållbart och hoppfullt Tyresö, som en konsekvens av vår tro på Jesus Kristus, vårt uppdrag som kyrka och vår övertygelse om allas lika värde.

Dit människor vänder sig

Ta del av församlingsinstruktionen