Vems är graven?

Till varje grav ska det finnas en gravrättsinnehavare. Hjälp oss att hitta gravrättsinnehavare till gravarna på våra kyrkogårdar.

Markerat med grön skylt

Vi söker efter gravrättsinnehavare av olika anledningar. Gravar där vi letar efter gravrättsinnehavare är markerade med en grön skylt, som på bilden ovan. Vänligen kontakta oss om du har information om en grav med grön skylt.

Gravar där vi letar efter gravrättsinnehavare finns även listade här nedan, samt uppsatta på fönstret vid kyrkogårdsexpeditionen på Bollmora kyrkogård och på fönstret vid entrén till Tyresö församlingshem. Vänligen kontakta oss om du har information om någon av dessa gravar.

Har du information om en grav, ring kyrkogårdsförvaltningen, 08-410 937 70.

Vi söker efter gravrättsinnehavare till följande gravar:

Uppdaterad: 2023-03-22

TGE 050 Ortman

Uppdaterad: 2023-03-22

TBFD 039

Uppdaterad: 2023-05-05

BOAA 008A-B
BOB 013 Nilsson
BOC 006 Lindström
BOC 020 Kumpulainen
BOD 043
BOD 047
BODD 008 Friberg
BODD 068 Baanrud
BOF 015 Pettersson
BOGG 031 Jakobsson
BOGG 063 Ströby
BOGG 137 Österman
BOGG 142 Nyman Fokin
BOHH 042 Pesonen
BOHH 100 Göransson
BOHH 101 Hagelin
BOJ 005A Persson
BOJ 005B Persson F Pettersson
BOJ 021A Sundqvist
BOJ 021B Svenström F Nylin
BOK 009A Luukkanen F Henriksson
BOK 009B Luukkanen
BOK 010A Luukkanen
BOK 010B Luukkanen
BOK 015A Lindblom F Ekengren
BOK 015B Lindblom
BOM 055 Greus
BOM 094 Svendsen
BOM 106 Svensson
BOM 107 Hansen
BON 014 Hokkanen
BON 015
BON 030 Selerback
BON 031 Selerback
BON 032 Selerback
BON 033 Österlund
BON 034
BON 114-115
BON 053
BONN 047 Eklund
BONN 067 Lindberg
BOO 007
BOO 037 Wernersson F Zeppik
BOOO 042 Teimann
BOOO 044 Friberg
BOOO 072 Wannäs
BOP 002A-B Ullman
BOP 005A Nilsson
BOP 005B Sundquist
BOP 009A Karlsson F Karlsson
BOP 009B Karlsson
BOP 012A Norlander
BOP 012B Norlander F Hedlund
BOPP 032 Karlsson
BOPP 046 Örnsvik
BOR 018A Olsson
BOR 018B Olsson F Jonsson
BOR 023A Pettersson
BOR 023B
BOR 025A Ohlson
BOR 025B Olsson F Lundin
BOS 008 Eriksson
BOS 011A Gustavsson
BOS 011B Persson
BOS 016A Gustavsson
BOS 016B Gustavsson F Källsten
BOT 013A Gustavsson
BOT 013B Gustavsson
BOU 002A Karlsson
BOU 002B
BOU 006A-B Minell
BOV 005 Helldén
BOV 078 Melander Robinson
BOV 083 Magnefelt-Ek
BOV 105 Mäenpää
BOX 002 Ljusner
BOX 020 Bekkaoui
BOX 038 Andersson
BOX 050 Ruberg
BOX 076 Eriksson
BOX 116 Olsson

Återtagande av gravrätten

Hittar vi ingen gravrättsinnehavare till en grav startar kyrkogårdsförvaltningen ett ”Återtagande av gravrätten”. Det kommer att leda till att gravrätten återförs till huvudmannen Tyresö församling. Gravstenen kan komma att tas bort och planteringsytan sättas igen, så att gravplatsen kan upplåtas vidare.

Undvik återtagande av gravrätten

När en gravrättsinnehavare avlider är det bra om det finns ett förordnande som talar om vem gravrätten ska övergå till. Läs mer om att vara gravrättsinnehavare.

Läs mer

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Att vara gravrättsinnehavare

En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare och är bland annat kyrkogårdens kontaktperson.

Kontakta kyrkogården

Frågor om gravar, gravrätt och skötsel
Kyrkogårdsexpeditionen, 08-410 937 55

Boka visning av grav
Kyrkogårdsansvarig, 08-410 937 70

Boka tid för gravsättning
Församlingsexpeditionen, 08-410 937 20