Vems är graven?

Till varje grav ska det finnas en gravrättsinnehavare. Hjälp oss att hitta gravrättsinnehavare till gravarna på våra kyrkogårdar.

Markerat med grön skylt

Vi söker efter gravrättsinnehavare av olika anledningar. Gravar där vi letar efter gravrättsinnehavare är markerade med en grön skylt, som på bilden ovan. Vänligen kontakta oss om du har information om en grav med grön skylt.

Gravar där vi letar efter gravrättsinnehavare finns även listade här nedan, samt uppsatta på fönstret vid kyrkogårdsexpeditionen på Bollmora kyrkogård och på fönstret vid entrén till Tyresö församlingshem. Vänligen kontakta oss om du har information om någon av dessa gravar.

Har du information om en grav, ring kyrkogårdsförvaltningen, 08-410 937 70.

Vi söker efter gravrättsinnehavare till följande gravar:

Uppdaterad: 2024-04-02

TGA 025
TGF 055A
TGF 055B
TGF 056

Uppdaterad: 2023-07-05

Inga gravrättsinnehavare sökes

Uppdaterad: 2024-05-16

BOC 006 Lindström
BODD 007
BODD 084 Jacobsson
BOM 094 Svendsen
BON 053 Löfgren
BONN 025
BONN 047 Eklund
BOO 007
BOS 008 Eriksson
BOT 021 A-B Brydell
BOU 006A-B Minell

Återtagande av gravrätten

Hittar vi ingen gravrättsinnehavare till en grav startar kyrkogårdsförvaltningen ett ”Återtagande av gravrätten”. Det kommer att leda till att gravrätten återförs till huvudmannen Tyresö församling. Gravstenen kan komma att tas bort och planteringsytan sättas igen, så att gravplatsen kan upplåtas vidare.

Undvik återtagande av gravrätten

När en gravrättsinnehavare avlider är det bra om det finns ett förordnande som talar om vem gravrätten ska övergå till. Läs mer om att vara gravrättsinnehavare.

Läs mer

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Att vara gravrättsinnehavare

En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare och är bland annat kyrkogårdens kontaktperson.

Kontakta kyrkogården

Frågor om gravar, gravrätt och skötsel
Kyrkogårdsexpeditionen, 08-410 937 55

Boka visning av grav
Kyrkogårdsansvarig, 08-410 937 70

Boka tid för gravsättning
Församlingsexpeditionen, 08-410 937 20