Våra kyrkor och kapell

I Tyresö församling finns tre kyrkor, ett begravningskapell och ett församlingshem.

Bollmoradalens kyrka

Bollmoradalens kyrka ligger centralt i anslutning till Tyresö centrum. Kyrkan byggdes 1973 och är församlingens centrum för diakoni och kultur.

Trollbäckens kyrka

Trollbäckens kyrka ligger centralt i det gamla villaområdet Trollbäcken. Kyrkan byggdes 1992 och är församlingens familjekatedral.

Tyresö kyrka

Tyresö kyrka

Tyresö kyrka ligger på en halvö längst in i havsviken Kalvfjärden och är församlingens äldsta kyrka. Den byggdes 1641 av slottsherren Gabriel Oxenstierna.

Gravstenar med ljus. I bakgrundne en vit byggnad med kors på taket.

Bollmora kapell

På Bollmora kyrkogård finns ett litet kapell. Kapellet invigdes 1934 och arkitekt är Erik Fant.

Tyresö församlingshem

Tyresö församlingshem ligger intill Tyresö kyrka. I lokalerna huserar Stockholms Pilgrimscentrum.

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö är en mötesplats för samtal, andlig fördjupning och pilgrimsvandring.