Foto: Linus Sundahl-Djerf

Tyresö kyrkogård

Tyresö kyrkogård är belägen innanför bogårdsmuren vid Tyresö kyrka. I dag är kyrkogården fullbelagd och gravsättning sker endast i gamla familjegravar.

Historik

Tyresö kyrkogård är anlagd som en slottskyrkogård och vid invigning av kyrkan 1641 gravsattes Gabriel Oxenstierna i gravkoret under kyrkan.

Tyresös äldsta kyrkogård

Runt Tyresö kyrka löper en vacker mur och innanför den finns Tyresös äldsta kyrkogård. I gamla tider kallades en muromhängnad kyrkogård för bogård. Det var ju det sista bostället. Bogårdsmuren uppfördes så tidigt som 1645-1654. Den är som är cirka 200 cm hög och 80 cm bred. Teglet till muren slogs på Tyresö tegelbruk och uppförandet bekostades av Gustaf Gabriel Oxenstierna och hans maka Maria Sofia de la Gardie. Vid södra ingången (upp mot slottet), på grinstolparna finner vi sandstenstavlor med Oxenstiernas och de la Gardies vapen inmurade. Huvudingången är från väster, med en bred granitrappa upp.

Unikt bevarad bogårdsmur

Idag är muren en kulturraritet och en av de få bevarade bogårdsmurar. Muren är vitrappad och på insidan finns stickbågiga nischer. De 16 nischerna på sydsidan har inmurade röda sandstensplattor med inristade gårdsnamn, som Udbyqvarn och Toresö hus. På murens yttersida hänger svarta järnringar, det var här man tjudrade sina hästar.

Fullbelagd kyrkogård

Idag gravsätts endast i gamla familjegravar.

Källa: Tyresö kyrka, Barbro Flodin 1979 Tyresö nu och då, Lars Boisen 1985

Interaktiv karta över Tyresö kyrkogård

Länk till 360-bild