Foto: Studio 360you

Tyresö Kammarkör, TKK

Kammarkörens tonvikt ligger på den klassiska musiken. Ofta framförs större körverk tillsammans med orkester, såsom Bachs Johannespassion och Mozarts Requiem, men kören sjunger även a capella. Kammarkören gör regelbundet övningsresor och ett antal gånger per termin medverkar kören vid gudstjänst. Notvana och tidigare erfarenhet av körsång krävs.  

Tyresö Kammarkör repeterar torsdagar kl. 19.15–21.45 i Bollmoradalens kyrka.

Körledare: Ann Adolfsson Eiderfors, ann.adolfssoneiderfors@svenskakyrkan.se, 08-410 937 52.