Foto: Linus Sundahl-Djerf

Tyresö begravningsplats

Tyresö begravningsplats invigdes 1995 och är belägen i nära anslutning till Tyresö kyrka. Området har fått behålla mycket av sin naturmarkskaraktär.

Historik

Det här är Tyresös yngsta begravningsplats och den invigdes så sent som 1995. Det är landskapsarkitekt Kaj Svensson som har ritat kyrkogården. Här har stor vikt lagts vid att bevara landskapets karaktär och man har tagit stor hänsyn till miljön vid slott och kyrka. Den 15 september 2012 invigdes den nya delen av begravningsplatsen på gammal äng- och hagmark. Här finns kistgravar, urngravar och askgravplatser.

Interaktiv karta över Tyresö begravningsplats

Länk till 360-bild

Gravplatstyper på Tyresö begravningsplats

Kistgrav

Här finns möjlighet att gravsätta med eller utan anhöriga. 

Urngrav

Här finns flera små och några större gravkvarter med naturkänsla. Rumsindelningen på kvarteren är påtagliga. Här finns vanligen plats för nio urnor i varje grav. Gravsättning sker med eller utan anhöriga närvarande.

Askgravplats

Platsen kombinerar minneslundens frihet från skötselansvar och en plats att gå till. Här finns plats för två askor i varje grav. Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning.

Minneslund

Gravsättning i minneslund är ett anonymt begravningssätt. En ringlande stensatt gång leder in i minneslunden. Här kan man sätta en blomma i vas, tända ett ljus eller sitta en stund på någon av bänkarna i den natursköna omgivningen.

Minneslunden på Tyresö begravningsplats. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Minnesplats

För anhöriga begravda på annan ort finns en minnesplats med möjlighet att tända ljus och lägga blommor. En sten är rest, med inskriptionen För de släktled som gått före och för den som vilar på annan ort, för att markera minnesplatsen som finns vid klockstapeln.

Minnesplats på Tyresö begravningsplats. Foto: Erika Rilby

Flera begravningsplatser i Tyresö

Bollmora kyrkogård

Bollmora kyrkogård är centralt belägen vid infarten till Tyresö centrum. I anslutning till kyrkogården finns Bollmora kapell.

Tyresö kyrkogård

Tyresö kyrkogård är belägen innanför bogårdsmuren vid Tyresö kyrka. I dag är kyrkogården fullbelagd och gravsättning sker endast i gamla familjegravar.