Taizémässa

En enklare gudstjänst inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé. Gudstjänsten präglas av bön, tystnad, meditativa sånger på alla världens språk.

Öppet för alla

Till Taizémässorna är alla välkomna, oavsett ålder och oavsett om du aldrig hört talas om Taizé och kommer för första gången eller är en van besökare.

Församlingens ungdomar är ofta med i mässans olika delar. 

En söndag i månaden

I Trollbäckens kyrka firas Taizémässa en söndag i månaden. Se kalendern för nästa datum.

Ett krucifix hänger på väggen bredvid ett fönster med glasmålningar.

Gudstjänst

I Tyresö firas flera gudstjänster, andakter och mässor varje vecka. En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Ofta används orden gudstjänst och mässa, där skillnaden är att i en mässa firas det alltid nattvard.