Tack för att du gör det möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Här finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du

Du är välkommen till kyrkan oavsett om du är medlem eller ej. Men som medlem hjälper du Svenska kyrkan att jobba för bland annat:

 • Underhåll av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 • Stöd till de som sörjer
 • Själavårdssamtal när livet är tufft eller för den som bara vill ha någon att prata med
 • Aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas, till exempel sommarläger, babyrytmik och musiklek
 • Gemenskapsträffar och mötesplatser för alla åldrar
 • Tillfälligt ekonomiskt stöd till människor i Tyresö som har det svårt
 • Projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 • Sjukhusbesök, besök på äldreboenden och samtalsstöd till människor i kris
 • Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 • Gratis rådgivning och stöd för familjer, par och enskilda 
 • Ett rikt musikliv med körer och musiker
 • Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 • Bidra till Svenska kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt
 • Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.

Så varmt tack för att du genom din kyrkoavgift är med och bidrar till allt detta och mycket mer. Tillsammans bygger vi ett medmänskligare samhälle, både i Tyresö, nationellt och globalt.

Bli medlem

Ditt medlemskap räknas! Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till ett medmänskligare samhälle.