Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sorgestödsgrupp

Du som förlorat en närstående kan i grupp tillsammans med andra få bearbeta din sorg.

Dela din sorg med andra

Sorgen är en naturlig del av livet, men i vårt samhälle kanske sorgen inte alltid får ta den tid och plats som skulle behövas. När man förlorat någon som står en nära förändras hela ens tillvaro på ett mycket genomgripande sätt. Det gör ont och kan ta tid innan man på nytt tycker sig hitta fotfäste i tillvaron.

Tyresö församling erbjuder dig som förlorat en närstående att i grupp tillsammans med andra, bearbeta din sorg genom att uttrycka och utbyta tankar, känslor, funderingar och erfarenheter.

Nästa gruppstart

Nästa gruppstart: 16 februari 2023
Tid: 16:30-18:30
Plats: Bollmoradalens kyrka
Gruppen ses vid 7 tillfällen. Max 8 deltagare.

Frågor och anmälan

Kontakta diakon Charlotta Lindholm för mer information.

Telefon: 08-410 937 98
E-post: charlotta.lindholm@svenskakyrkan.se