Foto: Linus Sundahl-Djerf

Socialt arbete på Prinsvillan

Prinsvillan är inte bara ett vandrarhem. Det är också en plats för social innovation och integration. Med hjälp av församlingens kompetenser och resurser finns möjligheter att arbetsträna, praktisera eller göra samhällstjänst.

Vägar in i samhället

Arbetsträning kan passa den som behöver prova på att jobba, för att kunna börja eller återgå till ett arbete. De som arbetstränar på Prinsvillan är med i verksamheten under handledning och helt efter egna förutsättningar, utan krav på prestation. All arbetsträning på Prinsvillan sker via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Tyresö kommun. 

Språkträning fungerar på ett liknande sätt som arbetsträning, med syfte att stärka det svenska språket för att kunna ta sig ut på arbetsmarknaden. Språkträningen på Prinsvillan sker via Etableringscentrum.

Prinsvillan

Prinsvillan

Sedan sommaren 2021 driver Tyresö församling vandrarhemmet Prinsvillan. Just där fann Prins Eugen sitt semesterparadis 1894. Välkommen du också!

Någon har på sig ett halsband med ett diakonemblem.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det kyrkans sociala arbete. Tyresö församling erbjuder olika former av stöd och hjälp.