Skola och kyrka

Vi erbjuder skolklasser att delta i arrangemang kring årets högtider, kyrkans historia och livets stora stunder. Vi utgår från läroplanen och anpassar innehållet till årskursen. Det finns också möjlighet till skräddarsydda pass kring värderingar, identitet och livsstil.

Årets högtider 

Vi erbjuder skolklasser att komma och delta i olika föreställningar och arrangemang, bland annat kring årets högtider. Vi utgår från läroplanen och anpassar innehållet till årskursen.

Vi arbetar med kyrkoåret och erbjuder arrangemang kring de stora högtiderna som jul, påsk och allhelgona. 

Kyrkans historia och kyrkorummet 

I våra arrangemang kan eleverna ta del av den kristna kyrkans historia i Sverige i allmänhet och Tyresös historia kring Tyresö kyrka och slott i synnerhet.

Vi erbjuder klasser att besöka våra kyrkor för visning av kyrkorummet, symboler och berättande om kyrkans tradition. 

Prata om värderingar och identitet

Det finns möjlighet till skräddarsydda pass kring värderingar, identitet och livsstil, detta riktar sig främst till elever i högstadiet. 

Livets stora stunder 

Kyrkan har ofta en stor roll i livets stora stunder. Vi erbjuder klasser att komma till oss för samtal om bland annat döden, sorg, kärlek och våra kristna riter. 

Pilgrimsvandringar

Dessutom finns Stockholms Pilgrimscentrum vid Tyresö kyrka, där vi kan ordna pilgrimsvandringar som passar för skolklasser. 

 

Ta gärna kontakt med oss om du vill förlägga en eller flera lektioner hos oss. Välkommen! 

Kontakt F-åk 6

Kontakt åk 7-9