Självhjälpsgrupper

I Tyresö församlings lokaler huserar ett antal självhjälpsgrupper, bland annat Anonyma Alkoholister.

Tyresögruppen inom Anonyma Alkoholister, AA möts i Bollmoradalens kyrka flera gånger i veckan. Vissa möten är öppna och andra är slutna. På AA:s hemsida finns mer information.