Salig röra

En kväll i gemenskap med lek, samtal, matlagning, middag och mässa. Kom till Trollbäckens kyrka, själv eller hela familjen!

Kväll i gemenskap

Salig röra är en kväll vi skapar tillsammans. Vi lagar mat, vi leker, vi samtalar. Efter middagen firar vi mässa. Det är en kort gudstjänst med nattvard, som funkar bra med barn. Allt är helt kostnadsfritt men det finns möjlighet att lämna ett frivilligt bidrag till församlingens diakonala arbete.

Kommande datum

Se kalendern för aktuella datum. Från klockan 15.30 är du välkommen till Trollbäckens kyrka. 

Kontakt

För mer info, kontakta Anders Ekenhill på anders.ekenhill@svenskakyrkan.se eller 08-410 937 93.