Foto: Ingalill Andrén

Retreater

Ibland behöver vi dra oss tillbaka för stillhet och eftertanke. Tystnaden och bönen gör det möjligt att möta sig själv och Gud.

Gå in i tystnad

Ordet ”retreat” är lånat från engelskan och översätts med ”reträtt” – att retirera, dra sig tillbaka för stillhet och eftertanke. Under en retreat går man in i tystnad, man deltar i en kravlös gemenskap med måltider, andakt, meditation och gudstjänst. Tystnaden och bönen gör det möjligt att möta sig själv och Gud. Under retreater finns möjlighet till enskilt samtal med en retreatledare som har tystnadsplikt.

Kommande retreater i Tyresö

Nästa datum annonseras alltid i kalendern.