En kvinna sitter på en bönepall på en kyrkas golv, med knäppta händer och slutna ögon.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Retreater

Ibland behöver vi dra oss tillbaka för stillhet och eftertanke. Tystnaden och bönen gör det möjligt att möta sig själv och Gud.

Gå in i tystnad

Ordet ”retreat” är lånat från engelskan och översätts med ”reträtt” – att retirera, dra sig tillbaka för stillhet och eftertanke. Under en retreat går man in i tystnad, man deltar i en kravlös gemenskap med måltider, andakt, meditation och gudstjänst. Tystnaden och bönen gör det möjligt att möta sig själv och Gud. Under retreater finns möjlighet till enskilt samtal med präst eller diakon som har tystnadsplikt.

Kommande retreater i Tyresö

Nästa datum annonseras alltid i kalendern.