En änglastaty.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Predikan

Ta del av söndagens predikan.

2024-2025, årgång 1

Fjärde söndagen i påsktiden - Vägen till livet

"Det är viktigt/bra med allvar. Likaså att vara seriös. Det är vi ofta i kyrkan. För frågor och ämnen kring livet, existensen och tron är ofta allvarliga och seriösa. Men det är också viktigt med humor.  Vägen till livet är dagens tema." Predikan av Annafia Trollbäck i Bollmoradalens kyrka, 21 april 2024.

Delar av ett palmblad

Palmsöndagen - vägen till korset

"Den inre kampen. Där känslorna och förnuftet brottas. Det är den jag ser när jag tittar på en målning av Jesus som rider genom Jerusalem, med blicken sänkt och ansiktet dolt." Läs Annafias predikan över Palmsöndagen, 24 mars 2024.

Fastlagssöndagen

På Fastlagssöndagen började Jesus och lärjungarna vandringen mot Jerusalem. Samtliga av dagens texter rör sig mellan det fördolda och det uppenbara. Det handlar om att, ”bevittna något som aldrig anats”; om att plötsligt ”kunna se”; om vår ”begränsade kunskap” och ”gåtfulla spegelbilder”. Nog är det så att många med mig längtar efter att kunna navigera efter andra kompasser än det observerbara och det allseende ögat. Att vara i ovisshet men ändå våga tro. Det och mycket annat reflekterar kyrkoherde rebecka Tudor-Sandahls kring i sin predikan över söndagen före fastan.

2022-2023, årgång 3

En blå lapp med texten Förlåt och lite dekorationer sitter på en vägg.

Förlåtelse utan gräns

I näst intill varje gudstjänst eller andakt som firas i kyrkan ber vi Herrens bön, som innehåller strofen: Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Men finns verkligen förlåtelse utan gräns? Det reflekterar Annafia trollbäck över i sin predikan 23 söndagen efter trefaldighet.

Närbild på en stenängel.

Den helige Mikaels dag - Änglarna

Hör vi hur klimatmartyrerna ropar? Människans uppgift att förvalta skapelsen bleknar hos flera av oss. Vägen framåt är tillsammans, och änglarna kämpar med oss. Läs Annafia Trollbäcks predikan för Den helige Mikaels dag, söndag 1 oktober 2023.

Medmänniskan

Hur ska vi göra/vara/bete oss för att kunna leva tillsammans? Det reflekterar Annafia Trollbäck över i sin predikan över 13 söndagen efter trefaldighet.

Fjärde söndagen efter trefaldighet - Att inte döma

Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte förklaras skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Läs Annafia Trollbäcks predikan från fjärde söndagen efter trefaldighet.

Pingstdagen - den helige ande

Guds ande är andetaget. Det är en fysisk påminnelse om det levande livet, vårt levande liv, och dess förgänglighet. Läs Annafia Trollbäcks predikan över Pingstdagen.

Bönsöndagen

Bönen finns som en repetitiv påminnelse, dag efter dag, om att Gud är den som bär. Läs Annafia Trollbäcks predikan över Bönsöndagen, 14 maj 2023.

Flock med får som vallas av en herde.

Den gode herden

Att stå på de förtrycktas sida är en av kyrkans huvuduppgifter. Om vi inte gör det, är vi då ens en kyrka? Det undrar Annafia Trollbäck i sin predikan över 3 söndagen i påsktiden.

Närbild på klippor. Solen syns svagt genom en disig himmel.

Palmsöndagen - Vägen till korset

"Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra." Läs Annafia Trollbäcks predikan över palmsöndagen.

Sten som är bortrullad framför grav.

Påskdagen

"Man ser sig yrvaket omkring och undrar, är det verkligen sant: inte en tår på hela dagen." Läs Annika Almströms predikan på påskdagen i Tyresö kyrka.

Prövningens stund

Vem är Gud och vilken prövning är viktigast? Läs vår präst Susanne Forsström Fäldts predikan över första söndagen i fastan.

Rödfärgade moln.

Kärlekens väg

"Jag är vägen, sanningen och livet. Säger Jesus. Det är dit vi är på väg. Följ mig!" Predikan av Annafia Trollbäck i Bollmoradalens kyrka, 2023-02-19. Fastlagssöndagen. Årgång 3.

Porlande vatten.

Livets källa

"När vi delar de djupaste mänskliga känslorna och erfarenheterna, ja då brister förhänget och det heliga kommer helt nära. Gud är helt nära." Predikan av Annika Almström, 14 januari 2023 i Tyresö kyrka. 2 söndagen efter trettondedagen.

Bana väg för herren

"I varje tid, överallt och när som helst, kan tonen bli till en röst, till röster, till körer som ropar: Bered en väg för Herran!" Predikan 3 söndagen i advent, av Annafia Trollbäck.

2021-2022, årgång 2

Att lyssna i tro

Predikan av Ellen Schelin, 18 söndagen i trefaldighet årgång 2. 5 Mos 30:11–16, Jak 2:8-13, Mark 10:17-27.

Kyrkoherdens avskedspredikan

Den 14 efter trefaldighet. Helena Forsbergs sista predikan som kyrkoherde i Tyresö församling, söndag 18 september 2022 i Tyresö kyrka.