En änglastaty.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Predikan

Ta del av söndagens predikan.

2022-2023, årgång 3

Flock med får som vallas av en herde.

Den gode herden

Att stå på de förtrycktas sida är en av kyrkans huvuduppgifter. Om vi inte gör det, är vi då ens en kyrka? Det undrar Annafia Trollbäck i sin predikan över 3 söndagen i påsktiden.

Sten som är bortrullad framför grav.

Påskdagen

"Man ser sig yrvaket omkring och undrar, är det verkligen sant: inte en tår på hela dagen." Läs Annika Almströms predikan på påskdagen i Tyresö kyrka.

Närbild på klippor. Solen syns svagt genom en disig himmel.

Palmsöndagen - Vägen till korset

"Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra." Läs Annafia Trollbäcks predikan över palmsöndagen.

Prövningens stund

Vem är Gud och vilken prövning är viktigast? Läs vår präst Susanne Forsström Fäldts predikan över första söndagen i fastan.

Rödfärgade moln.

Kärlekens väg

"Jag är vägen, sanningen och livet. Säger Jesus. Det är dit vi är på väg. Följ mig!" Predikan av Annafia Trollbäck i Bollmoradalens kyrka, 2023-02-19. Fastlagssöndagen. Årgång 3.

Porlande vatten.

Livets källa

"När vi delar de djupaste mänskliga känslorna och erfarenheterna, ja då brister förhänget och det heliga kommer helt nära. Gud är helt nära." Predikan av Annika Almström, 14 januari 2023 i Tyresö kyrka. 2 söndagen efter trettondedagen.

Bana väg för herren

"I varje tid, överallt och när som helst, kan tonen bli till en röst, till röster, till körer som ropar: Bered en väg för Herran!" Predikan 3 söndagen i advent, av Annafia Trollbäck.

2021-2022, årgång 2

Att lyssna i tro

Predikan av Ellen Schelin, 18 söndagen i trefaldighet årgång 2. 5 Mos 30:11–16, Jak 2:8-13, Mark 10:17-27.

Kyrkoherdens avskedspredikan

Den 14 efter trefaldighet. Helena Forsbergs sista predikan som kyrkoherde i Tyresö församling, söndag 18 september 2022 i Tyresö kyrka.