Tänkaren, en skulptur av Rodin

Präster med gäster tittar på TV

En podcast med prästerna Annafia Trollbäck och Rebecka Tudor-Sandahl.

Associerar fritt, tänker högt och drömmer stort

Den här våren kommer vi göra färre men längre avsnitt under rubriken: Präster med gäster tittar på TV. Vi bjuder in gäster som berättar om en film eller tv-serie sin berört och påverkat dem genom livet. 

Vi fortsätter att associera fritt, tänka fritt och drömma stort.

Lyssna på alla avsnitt via SoundCloud.