Kristen djupmeditation

Djupmeditation innebär att sitta sig till stillhet. Meditationen är öppen för både nybörjare och dig som varit med förr.

Kristen djupmeditation enligt Za-zen

Tid: Tisdagar kl. 17.00-18.00. Introduktion kl. 16.30 för dig som är ny.

Plats: Bollmoradalens kyrka

Frågor/anmälan:
Charlotta Lindholm, diakon/meditationsledare.
Tel: 08-410 937 98 
Epost: charlotta.lindholm@svenskakyrkan.se

Du har tid, själen väntar...

Vår tid präglas av snabba kommunikationer och ett rikligt informationsflöde vilket innebär att vi håller ett högt tempo under nästan hela vår vakna tid. Många förknippar meditation med buddism och hinduism, men meditation är också den kristna mystikens väg, att i stillhet och tystnad öppna sig för Guds kärlek. Människan behöver finna balans mellan yttre aktiviteter och inre stillhet. Den frid som uppnås genom meditation gör det möjligt att bättre hantera de problem som varje människa möter.

Vad är kristen djupmeditation enligt Za-zen?

Kristen djupmeditation enligt za-zen är en meditationsform där kristen mystik och zen buddism möts, bortom alla tankar och ord där vi alla kan förenas i något som är större än vad vi kan förstå. Djupmeditation innebär att sitta sig till stillhet. Det vill säga att med kroppen som instrument stilla sina tankar och därmed närma sig sitt inre djup. Meditationen engagerar hela människan - såväl kropp, själ som ande. Den skapar möjligheter att närma sig Gud inom oss.

Det är en trygg och långsam metod som tränar vår vilja och uthållighet. Det är också en utmärkt metod för stresshantering. Om vi kan hantera vår stress och reducera mängden stresshormoner i kroppen minskas risken för att drabbas av stressrelaterade sjukdomar samtidigt som vårt immunförsvar stärks. 

Hur går det till?

Metoden har hämtats från Asien där den använts i tusentals år. Sittställningen, andningen och tankens inriktning hjälper oss att komma in i stillheten. Vi sitter i meditationsställning i ett tillstånd av både vila och vakenhet. Vi låter andningen ske utan att styra den. Vi låter allt vara som det är. Vi är älskade precis som vi är. Den som börjar meditera behöver förutom ett öppet sinne en stor portion tålamod och uthållighet. Vi mediterar i 20 minuter med meditativgång mellan sittningarna, den sammanlagda tiden blir cirka 60 minuter. 

Frågor/anmälan

Det går bra att dyka upp kl. 16.30 för en introduktion om det är första gången. Du kan också ta kontakt med Charlotta om du har funderingar.

När själen får näring, blir människan rofylld. När människan är rofylld, blir det harmoni hemma. När det är harmoni hemma, blir det ordning i landet. När det är ordning i landet, blir det fred i världen.

Kinesiskt talesätt