En kvinna läser ur Bibeln.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Lectio Divina

Vi läser en kortare text från Bibeln, långsamt och med tro på att Gud har ett speciellt ord för var och en av oss idag. Inga förkunskaper behövs, bara villighet att lyssna nyfiket och – i den mån du vill – dela dina tankar med andra. Vi har grupper online och på plats.

Bibelläsning tillsammans

Lectio Divina är ett meditativt sätt att läsa bibliska texter. Ordet betyder gudomlig eller andlig läsning. Detta betyder att vi läser Bibelns texter med uppmärksamhet och tro på att Gud har ett speciellt ord för var och en av oss i vår specifika situation idag. Du behöver inga förkunskaper för att delta. Vi har grupper online och på plats.

Lectio Divina med mässa

Vi läser en kortare text från Bibeln, långsamt och med tro på att Gud har ett speciellt ord för var och en av oss idag. Vi ses tisdagar 11.00 på Pilgrimscentrum. Efteråt firar vi mässa tillsammans.

Kontakt