Bild p¨å röd port i en gammal kyrka.

Kulturarv

Tack vare kyrkoavgiften har vi möjlighet att bevara våra vackra kyrkobyggnader. Visste du att Tyresö kyrka byggdes på 1600-talet och är en av Sveriges äldsta och mest välbesökta kyrkor?

En konservator sitter vid ett bord och handmålar på ett kyrkfönster.

Kyrkoantikvarisk ersättning

På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden, och tillsammans med kyrkogården utgör den en sammanhållande symbol för kontinuiteten i samhället. Det är därför viktigt att dess kulturhistoriska värden bevaras genom vård och underhåll.

Våra kyrkor och kapell

I Tyresö församling finns tre kyrkor, ett begravningskapell och ett församlingshem.