Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Kontakta förskolan

Kontaktuppgifter och hur du hittar hit. Här finns också information om synpunkter och klagomålshantering.

Ansök om plats på förskolan

Observera att när du ska göra ditt val av förskola så har kommunens system fortfarande kvar förskolans gamla namn: Kyrkans förskola. I jämförelsetjänsten är dock namnet korrekt: Förskolan Trollflöjten, kyrkans förskola.

Ansök om plats

Kontaktuppgifter till förskolan

Besöksadress: Vendelsövägen 38–40, Trollbäckens kyrka

Postadress: Förskolan Trollflöjten, Tyresö församling, Kyrkogränd 14, 135 43 Tyresö

Telefon till avdelningarna:
Rektor: 08-410 937 18
Maracas: 08-410 937 90
Trumman: 08-410 937 89
Gitarren: 08-410 937 80 

Synpunkter och klagomålshantering

Enligt skollagen ska alla kommuner och fristående förskolor och skolor ha rutiner för att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på utbildningen och verksamheten.

Alla synpunkter, såväl beröm som klagomål är värdefulla för oss för att vi ska kunna förbättra verksamheten på Trollflöjten. Vi bedriver en verksamhet som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Vi är alltid öppna för synpunkter och diskussioner när det gäller vår verksamhet men vi har ingen möjlighet att genomföra förändringar för att en vårdnadshavare inte delar våra tankar eller idéer. När man börjar hos oss accepterar man vår värdegrund, verksamhetsinriktning och våra riktlinjer.

Om du som vårdnadshavare har synpunkter på verksamheten så önskar vi att du i första hand tar det med ditt barns avdelningspedagoger. Synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt.

Avdelningsansvarig informerar rektorn om de synpunkter som inkommit och vilket ställningstagande de gjort kring synpunkterna. Det är avdelningsansvarigs ansvar att återkoppla till vårdnadshavare vilka beslut samt eventuella förändringar som gjorts. Skulle du som vårdnadshavare inte få den respons du önskar från avdelnigspedagoger, kontaktar du rektorn alternativt skolchefen.

Vi som jobbar här

Välkommen att ta kontakt med förskolans pedagoger.