Pilgrimskatekumenatet

Har du redan en tro, eller är du nyfiken på den kristna tron och vill veta mer? Välkommen till en samtalsgrupp som är svår att uttala men lätt att delta i.

Fördjupande samtal

Samtalsgruppen Pilgrimskatekumenatet vänder sig till vuxna som söker fördjupning och vill samtala om livet och tron med andra. Under ett antal träffar gör vi en inre vandring genom en del av det landskap som är den kristna tron. Utgångspunkten är deltagarnas egna frågor och erfarenheter, och inga förkunskaper behövs. Det enda som krävs är din närvaro och vilja att lyssna och dela tankar. Träffarna kan leda till dop eller konfirmation, eller bara till fördjupad kännedom om den kristna tron.

Kommande gruppstart

Ett antal onsdagskvällar under hösten och vintern 2023-2024 kl. 18.00-20.30 på Pilgrimscentrum. 

Nästa gruppstart hösten 2023. Kontakta Susanne för mer information.