En liten flicka tar emot nattvarden.
Foto: Johannes Frandsen

Gudstjänst med liten och stor

En gång i månaden bjuder vi in till gudstjänst med liten och stor i Trollbäckens kyrka. En gudstjänst där barnen är delaktiga i de olika momenten. Gudstjänsten är tänkt att passa alla åldrar. Ofta är församlingens barnkörer med och sjunger.

Nästa tillfälle

Se kalendern för aktuella datum.