Foto: Linus Sundahl Djerf

Gravskötsel

Varje gravrättsinnehavare är skyldig att hålla den enskilda graven i ordnat och värdigt skick. Det går att skriva avtal med kyrkogården om skötsel.

Delat ansvar för skötsel

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel är delat. Personalen på kyrkogården sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för de enskilda gravarna. Varje gravrättsinnehavare är skyldig att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Bristande tillsyn kan leda till att gravrätten förverkas och att kyrkogårdsförvaltningen måste ta tillbaka graven.

Så här sköter du graven själv

Klipp och ansa

Gräsytan runt gravsten och planteringsyta ska klippas regelbundet. Du ska se till att kanterna runt planteringsytan ansas. Ogräs och vissna växter ska rensas bort. I planteringsytan kan du plantera ettåriga eller fleråriga växter. I övrigt hänvisas till utfärdade ordningsföreskrifter för begravningsplatserna och gravarna. Kontakta kyrkogårdspersonalen om du har frågor.

Du ansvarar för att gravstenen är stabil

Begravningsplatsen är en arbetsplats och en plats som besöks av allmänheten. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravvården (gravstenen) blir rätt och säkert monterad och ska tillgodose tillräcklig säkerhet för att inte orsaka olyckor. Kyrkogårdspersonalen gör regelbundet en gravsäkerhetskontroll.

Kyrkogårdsförvaltningen kan sköta graven

Gravrättsinnehavaren eller ombud för gravrättsinnehavaren kan uppdra åt kyrkogårdsförvaltningen att sköta graven mot en fast avgift per år. Med ett överenskommet skötseluppdrag garanterar förvaltningen att graven hålls i ett vårdat och värdigt skick. 

Så sköter vi gravarna

På våren städar vi gravplatserna. Under säsongen putsar och rensar vi rabatten, tar bort lösa blommor när de vissnat, krattar, klipper gräs och häckar, kantskär planteringsytor, fyller på jord och tar bort gravljus. Framåt hösten tar vi bort ettåriga växter och beskär perenner.

Avtalstyper

Avtalen gäller kalenderår. Priserna gäller från och med 2024.

Grästrimning

Du kan beställa grästrimning runt gravvården (gravstenen) och planteringsytan. Det här avtalet innebär att gravrättsinnehavaren har fullt ansvar för att hålla planteringsytan i vårdat och värdigt skick. Avtalet tecknas ett år i taget.

Pris för ett år: 200 kr

Grundskötsel 

Vid beställning av grundskötsel ingår grästrimning. Dessutom ingår rensning av ogräs från planteringsytan samt skötsel av befintliga växter. Avtalet tecknas ett eller tre år i taget.

Pris för ett år: 460 kr
Pris för tre år: 1380 kr

Perennplantering

I avtal om perennplantering ingår grästrimning och grundskötsel. Dessutom ingår perennplantering på gravplatsen, inklusive vårlökar, och skötsel av dessa. Vi planterar och sköter om växterna under avtalstiden. Avtalet tecknas tre år i taget.

Observera! Det är inte möjligt att själv välja perenner till gravplatsen. Beroende på växtmiljö på kyrkogården har vi tagit fram passande planteringar. Gravrättsinnehavaren får heller inte plantera egna växter i planteringsytan. Gravlykta och vas med snittblommor får naturligtvis placeras på graven.

Pris för tre år: 2040 kr

Beställ gravskötsel

Ladda ner blankett

För att teckna ett gravskötselavtal krävs att det finns en gravrättsinnehavare. Observera att gravrättsinnehavaren måste fylla i och underteckna beställningen.

Eller fyll i direkt

Du kan beställa gravskötsel direkt genom att fylla i det här formuläret. Beställningen kan göras av annan person än gravrättsinnehavaren, men gravrättsinnehavaren måste godkänna beställningen. Priserna nedan gäller från och med 2024. Avtalen gäller kalenderår.

Välj ett (1) av nedanstående alternativ.

Kontakta kyrkogården

Frågor om gravar, gravrätt och skötsel
Kyrkogårdsexpeditionen, 08-410 937 55

Boka visning av grav
Kyrkogårdsansvarig, 08-410 937 70

Boka tid för gravsättning
Församlingsexpeditionen, 08-410 937 20

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Att vara gravrättsinnehavare

En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare och är bland annat kyrkogårdens kontaktperson.

Vems är graven?

Till varje grav ska det finnas en gravrättsinnehavare. Hjälp oss att hitta gravrättsinnehavare till gravarna på våra kyrkogårdar.

Begravningsplatser i Tyresö

I Tyresö församling finns två kyrkogårdar och en begravningsplats: Bollmora kyrkogård, Tyresö begravningsplats och Tyresö kyrkogård.