Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Att vara gravrättsinnehavare

En avliden person som vid dödstillfället är folkbokförd i Sverige har rätt att få begravas på en allmän begravningsplats. En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavarens uppgifter

Du som är gravrättsinnehavare

  • är den som fattar beslut om vem som får gravsättas i graven,
  • ansvarar för gravskötseln och
  • är normalt kontaktperson.

Ett dödsbo kan inte vara gravrättsinnehavare.

Gravrätt i 25 år

Gravrättsinnehavaren får ett gravbrev och antecknas i församlingens gravbok. Gravrättstiden är vanligtvis 25 år men det finns undantag. Därefter erbjuds gravrättsinnehavaren att förlänga gravrätten i 15-årsperioder. En gravrätt kan förlängas så länge det finns gravrättsinnehavare som så önskar.

Begränsad gravrätt

Begränsad gravrätt innebär att det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för att graven hålls i ordnat och värdigt skick. I Tyresö upplåts askgravplatserna med begränsad gravrätt. 

Medgivande till gravsättning

Fyll i och skicka in blanketten nedan för att ge tillåtelse att gravsätta fler personer i en grav där det redan finns gravsatta. Gravsättning sker alltid under förutsättning att det finns plats i graven.

När en gravrättsinnehavare dör

När en gravrättsinnehavare i sin tur går bort är det bra om det finns ett förordnande som talar om vem gravrätten ska övergå till. Om det inte finns ett förordnande kontaktas dödsboet. Utser dödsboet inte någon ny gravrättsinnehavare återgår graven till församlingen när gravrättstiden gått ut och gravstenen tas så småningom bort. Fyll i och skicka in blanketten nedan.

Blanketter för gravrättsinnehavare

Kontakta kyrkogården

Frågor om gravar, gravrätt och skötsel
Kyrkogårdsexpeditionen, 08-410 937 55

Boka visning av grav
Kyrkogårdsansvarig, 08-410 937 70

Boka tid för gravsättning
Församlingsexpeditionen, 08-410 937 20

Gravskötsel

Varje gravrättsinnehavare är skyldig att hålla den enskilda graven i ordnat och värdigt skick. Det går att skriva avtal med kyrkogården om skötsel.

Vems är graven?

Till varje grav ska det finnas en gravrättsinnehavare. Hjälp oss att hitta gravrättsinnehavare till gravarna på våra kyrkogårdar.

Från Svenska kyrkan nationellt

Vita planterade blommor på en grav.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser.