Foto: Linus Sundahl-Djerf

Bollmora kyrkogård

På Bollmora kyrkogård finns kistgravar, urngravar, askgravplats, askgravlund och minneslund. Här finns också en minnesplats för anhöriga som vilar på annan ort. I anslutning till kyrkogården finns Bollmora kapell.

Historik

År 1933 avstyckades marken genom markis Claes Lagergren, den sista privata ägaren till Tyresö slott. Kyrkogården invigdes 1937 och kapellet är också det från 1930-talet. Rakt ut från kapellet finns de äldsta delarna av kyrkogården. Det finns några få gravar kvar från 1930-talet. Sedan dess har kyrkogården byggts ut i omgångar, senast 1985. Då fick landskapsarkitekt Lennart Lundqvist i uppdrag att bygga bland annat en vacker och uppskattad minneslund. Lindalens bebyggelse finns alldeles intill kyrkogården och gör att den smälter in fint i området. Kyrkogården är på cirka 4 ha och har nu ingen möjlighet att ytterligare byggas ut.

Interaktiv karta över Bollmora kyrkogård

Länk till 360-bild

Gravplatstyper på Bollmora kyrkogård

Kistgrav

Här finns möjlighet att gravsätta med eller utan anhöriga.

Urngrav

Efter kremering sker urngravsättning med eller utan anhöriga närvarande. I en urngrav finns vanligen plats för fyra eller nio urnor.

Askgravplats

Platsen kombinerar minneslundens frihet från skötselansvar och en plats att gå till. Här finns plats för två askor eller urnor i varje grav. Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning.

Stenar med plåtskyltar på
Askgravplatsen på Bollmora kyrkogård. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Askgravlund

Här får man ingen markerad plats att gå till – men en vacker plats att komma till med möjlighet att tända ljus och sätta snittblommor i en vas. Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning.

Askgravlunden på Bollmora kyrkogård. Foto: Erika Rilby

Minneslund

Gravsättning i minneslund är ett anonymt begravningssätt. De anhöriga får i efterhand skriftligt meddelande om att askan har gravsatts. Här får man ingen grav att gå till – men en vacker plats att komma till.

Minneslunden på Bollmora kyrkogård. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Minnesplats

För anhöriga begravda på annan ort finns en minnesplats med möjlighet att tända ljus och lägga blommor. En sten är rest, med inskriptionen För de släktled som gått före och för den som vilar på annan ort, för att markera minnesplatsen som finns vid minneslunden.

Minnesplats på Bollmora kyrkogård. Foto: Erika Rilby

Ladda ner filer om kyrkogården

Fler begravningsplatser i Tyresö

Tyresö begravningsplats

Tyresö begravningsplats invigdes 1995 och är belägen i nära anslutning till Tyresö kyrka. Området har fått behålla mycket av sin naturmarkskaraktär.

Tyresö kyrkogård

Tyresö kyrkogård är belägen innanför bogårdsmuren vid Tyresö kyrka. I dag är kyrkogården fullbelagd och gravsättning sker endast i gamla familjegravar.